Βίντεο

2014

Τριάντα ιστορίες για τον φόβο

2014

Ελληνική Ιθαγένεια – Αγόρι (Η έκφραση του μίσους για τους άλλους)

2015

MTV Decoded – 5 Things You Should Know About Racism 

2015

Ο ρατσισμός που κρύβεις μέσα σου

2015

Ρατσιστική επίθεση σε στάση λεωφορείου (κοινωνικό πείραμα)

2017

Anti-racist short film “Jafar” (by Nancy Spetsioti)

2017

Είναι οι Έλληνες ρατσιστές;

2017

Social experiment on racism in Sweden

2017

The Bystander Effect | The Science of Empathy

2017

Με τα μούσια του Γιάννη #2 – Ρατσισμός (και εθνική υπερηφάνεια)

2017

Afro Germany – being black and German | DW Documentary

2018

Kimberlé Crenshaw: What is Intersectionality?

2019

Υπάρχει φυλετικός ρατσισμός;

2019

Everyday Racism in Germany

2019

Bajo Sospecha: El Impacto Humano de los Controles Policiales Discriminatorios

(Racial profiling in Spain with english subtitles)

Εκθέσεις

2009

 ECRI Report on Greece

(European Commission Against Racism and Intolerance)

2009/2010

Shadow Report: Racism and Discrimination in Greece

(European Network Against Racism)

2013

Report on the visit to Greece

(Council of Europe Commissioner for Human Rights)

2013

Greece: Abusive Crackdown on Migrants

(Human Rights Watch)

2013-2017

Shadow Report – Racism & Discrimination in Employment in Europe

(European Network Against Racism)

2014

Racism and Discrimination in Greece Today

(Heinrich Böll Stiftung Greece)

2014-2018

Racist crime & institutional racism in Europe: ENAR’s Shadow Report

(European Network Against Racism)

2015

ECRI Report on Greece

(European Commission Against Racism and Intolerance)

2015/2016

Shadow Report – Racism and Discrimination in the context of Migration in Europe

(European Network Against Racism)

2016

Annual Report (2016)

(Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου)

2016

Afrophobia in Greece

(European Network Against Racism)

2017

Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

2017

Country Report Non-Discrimination Greece. European Network of legal xperts in gender equality and non-discrimination

(European Commission)

2018

Being Black in the EU/Second European Union Minorities and Discrimination Survey

(European Union Agency for Fundamental Rights)

2018

Report on the visit to Greece

(Council of Europe Commissioner for Human Rights)

2018

Annual Report 2018

(Racist Violence Recording Network)

2019

Annual Report 2019

(Racist Violence Recording Network)

2018

Being Black in the EU/Second European Union Minorities and Discrimination Survey

(Fundamental Rights Agency)

2019

Under Suspicion: The Impact of Discriminatory Policing in Spain

(Open Society Foundations)

2019

Data-driven policing: the hardwiring of discriminatory policing practices across Europe

(European Network Against Racism)

2019

Ίση Μεταχείριση Ειδική Έκθεση 2019

(Συνήγορος του Πολίτη)

2019

National Action Plans Against Racism: Lessons for effective national anti-racism policies

(European Network Against Racism)

2019

Preventing and countering racial profiling of people of African descent: Good practices and challenges

(United Nations)

2019

Country Report Non-Discrimination Greece. European Network of legal experts in gender equality and non-discrimination

(European Commission)

2020

Intersectional discrimination in Europe: relevance, challenges and ways forward

(European Network Against Racism)

Εγχειρίδια & Ενημερωτικοί οδηγοί

Η Δημόσια Διοίκηση Απέναντι στο Ρατσιστικό Έγκλημα

(Εθνικό Συμβούλιο Κατά Του Ρατσισμού Και Της Μισαλλοδοξίας)

2007

Racism and Discrimination against Immigrants and Minorities in Greece

(i-RED)

2009

Racism in sport in Greece

(i-RED)

2010

Προς μια αποτελεσματικότερη αστυνόμευση Κατανόηση και αποτροπή των διακρίσεων λόγω εθνοτικού χαρακτηρισμού: Οδηγός

(European Union for Fundamental Rights)

2012

Reducing Ethnic Profiling in the European Union: A Handbook of Good Practices

(Open Society Justice Initiative)

2018

Preventing unlawful profiling today and in the future: a guide

(European Union Agency for Fundamental Rights)

2019

Equal@work Toolkit: Race and mental health at work – Ensuring wellbeing and equality in the workplace

(European Network Against Racism)

Κείμενα

Hate Crime Frequently asked questions

(European Network Against Racism)

2012

Hate Crime Monitoring Guidelines

(Facing Facts!)

2017

Fight against Afrophobia

(ARDI)

2017

My White Friend Asked Me on Facebook to Explain White Privilege. I Decided to Be Honest

(Yes Magazine)

2018

Why are bystander interventions important in tackling hate crime?

(Communities Inc.)

2019

The Definition of Institutional Racism

(ThoughtCo)

2019

How Racism Takes 7 Different Forms

(ThoughtCo)

2020

Do the work: an anti-racist reading list

(The Guardian)

2020

My Immigrant Father Taught Me About White Privilege Without Even Knowing It

(Pappas Post)

2020

Institutional Racism is more harmful than individual racism

(Metro)